Declaraţia Președintelui privind politica în domeniul calităţii

GS1 este un grup de 111 organizații globale non-profit dedicat dezvoltării și implementării de soluții și standarde globale pentru îmbunătățirea eficienței și vizibilității lanțurilor de aprovizionare globale și inter-sectoriale. Cele mai cunoscute standarde globale create de GS1 sunt codurile de bare.

Obiectivele organizaţiei GS1 Romania, aşa cum au fost ele definite prin statutul iniţial, sunt:

 • stabileşte şi promovează un sistem naţional şi multiindustrial pentru identificarea produselor, serviciilor si locatiilor şi comunicaţia electronica, pe baza de standarde acceptate internaţional, pentru beneficiul şi eficientizarea activităţilor de producţie, desfacere en – gross şi distribuţie en – detail din ţara noastră;
 • administrează şi controlează procesul de introducere şi utilizare a sistemului GS1 în România, pentru codificarea produselor in vederea identificarii lor automate pe tot lantul distributiei (de la producator pana la punctul de vanzare din magazin) şi a schimbului electronic de documente comerciale;
 • respecta politica organizationala şi participa activ la activităţile de comunicare, cercetare si dezvoltare a sistemului de standarde promovat de GS1;
 • organizează cursuri de formare şi expoziţii pentru toti agentii economici interesati sa-si introduca noile tehnologii in interiorul companiilor lor cat si in relatia cu clientii sau furnizorii (trasabilitatea produselor, controlul computerizat al stocurilor şi EDI)
 • pregăteşte analize şi rapoarte privitor la rezultatele utilizării tehnologiei de codificare GS1 pentru culegerea automată a datelor în mediul industrial şi al distribuţiei comerciale;
 • elaborează studii privind aplicarea extinsă şi retehnologizarea agenţilor producători, de servicii sau comerţ în vederea utilizării codurilor GS1 în gestiune;
 • asigură servicii de marketing pentru agenţii economici români prin consultarea bazelor de date la care s-a obtinut accesul în urma afilierii României la GS1;
 • asigură o prezenţă activă a problematicii GS1 în presă şi în celelalte mijloace de informare;
 • incheie convenţii de colaborare şi contracte cu persoane fizice sau juridice române sau străine;
 • organizează orice alte activităţi legale pentru realizarea scopului său.

Dorim ca serviciile GS1 Romania sa fie imaginea calităţii pentru clienţi.

Realizarea acestei politici se bazează pe implementarea si certificarea unui sistem de management al calităţii conform SR EN ISO 9001:2015 care sa conducă la atingerea următoarelor obiective:

 • îmbunătăţirea continua a calităţii serviciilor GS1 Romania, cu respectarea cerinţelor legislaţiei din domeniu in vigoare;
 • evaluarea continua a sistemului de management in scopul imbunatatirii acestuia;
 • câştigarea si menţinerea increderii clienţilor;
 • realizarea obiectivelor stabilite la fiecare inceput de an;
 • îmbunătăţirea pregătirii profesionale si in domeniul calităţii a personalului, creşterea responsabilităţii reprezentând o preocupare continuă a organizaţiei.

In scopul creşterii satisfacţiei clienţilor am numit Reprezentantul Managementului privind Calitatea (RMC) pentru menţinerea si imbunatatirea continua a sistemului de management al calităţii.

Prin realizarea acestor obiective urmărim asigurarea prosperităţii asociației si a membrilor ei. Întreg personalul contribuie la imbunatatirea continua a calităţii serviciilor realizate de GS1 Romania.

Politica privind calitatea este cunoscuta de către intregul personal al asociației prin afişare in locuri vizibile si efectuarea periodica a instruirilor.

In calitate de Presedinte al GS1 Romania imi asum intreaga responsabilitate privind asigurarea resurselor materiale si umane in vederea realizării acestor obiective.

Presedinte
GS1 Romania

dr. ing. Ciprian Iosep