Structura Asociatiei GS1

Adunarea Generala a Asociatiei este organul suprem, compus din societatile care au constituit Asociatia si membrii asociati care au aderat ulterior. Adunarea Generala este cea care determina obiectivele GS1 Romania, strategia si planul operational.
Adunarea Generala este convocata de Presedintele Asociatiei cel putin o data pe an, precum si oricand va hotari Comitetul Director sau la cererea motivata in scris a cel putin 1/5 din numarul asociatilor.

Membri GS1 Romania:
Membrii fondatori sunt membri care au cooperat sub cele mai variate forme la constituirea Asociatiei prin convocarea Adunarii de constituire, pregatirea si redactarea actului de constituire, alegerea sediului, elaborarea Statutului, asigurarea indeplinirii formalitatilor legate de constituire si incheierea de acte in numele Asociatiei in formare.
Membrii asociati sunt persoanele juridice care adera ulterior constituirii GS1 Romania, care indeplinesc atributiile ce le revin prin Statut, Regulament si cele stabilite de organele de conducere ale Asociatiei, achita taxa de inscriere, platesc cotizatia anuala stabilita, participa la Adunarile Generale ale GS1 Romania si sprijina activitatea Asociatiei in directiile si formele sale de actiune pentru implinirea scopului si obiectului sau de activitate.

Comitetul Director asigura definirea strategiei si elaborarea programului de activitate al Asociatiei.
Comitetul Director este compus din 12 membri asociati, alesi de Adunarea Generala a Asociatiei. Presedintele Comitetului Director este Presedintele Asociatiei.
Acest organism este alcatuit din persoane cu functii de raspundere din cadrul institutiilor si membrilor GS1, este responsabil cu implementarea planului operational si ia decizii in unele aspecte concrete privind realizarea obiectivelor strategice, coordoneaza actiunile comisiilor tehnice.
Comitetul Director are cel putin doua sedinte pe an. Hotararile se iau cu majoritate simpla a membrilor prezenti.
In prezent, Comitetul Director al GS1 Romania are urmatoarea componenta:

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE Conf. Univ. Dr. Laurentiu Dan Anghel
ATLAS PRESS SRL Diana Ioan
COLUMBUS OPERATIONAL SRL Gabriel Costache
CARREFOUR ROMANIA SA Florin Capatana
COCA-COLA HBC ROMANIA SRL Patricia Roșu
COMTEC NET SRL Iosep Ciprian
CS-EAN SRL Marcela Iosep
DANONE P.D.P.A. SRL Adrian Tărtăleanu
DOBROGEA SA Oltea Ivan
METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL Madalina Iancu
SELGROS CASH & CARRY SRL Dorin Iordachescu
UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE SRL Luiza Matei
AUCHAN ROMANIA SA Dorin Ciorpac

Biroul Executiv

Presedinte GS1 Romania Dl. Ciprian IOSEP